Zachowek – kiedy, komu i ile się należy?

Zachowek – kiedy, komu i ile się należy?

Zachowek jest prawem, które posiadają osoby najbliższe spadkodawcy, a zalicza się do nich dzieci, wnuków, rodziców oraz małżonka, do żądania zapłaty w określonej wysokości od osób, które nabyły prawa do spadku. Co dokładnie oznacza to dla spadkobierców?

Gdy umiera osoba z rodziny

Gdy dana osoba z rodziny umrze, do majątku spadkowego nabywają prawa najbliższe osoby, zgodnie z Kodeksem cywilnym. Spadek ulega otwarciu, a powołanie do niego wynikać może z ustawy bądź testamentu. W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci oraz małżonek – dziedziczenie tyczy się równych części. W przypadku braku zstępnych – dzieci, wnuki – spadek może przypadać małżonkowi i rodzicom spadkodawcy. Jednak to od woli tego ostatniego, zawartej w testamencie, zależy, co i komu będzie przekazane.

Może się zdarzyć, że w testamencie pominięte zostaną najbliższe osoby z rodziny, a nawet dojdzie do ich wydziedziczenia. W jaki sposób rozwiązać takie kwestie? Pomocą będzie prawnik specjalizujący się w takich sprawach. Można go znaleźć, korzystając z wyszukiwarki internetowej. Wystarczy wpisać hasło ‚zachowek Kraków‚ bądź inną lokalizację, by znaleźć pomoc prawną, ale i zapoznać się z dokładnym znaczeniem zachowku.

Na czym polega zachowek?

Bliskie spadkodawcy osoby, mogą skorzystać z zachowku. To jest ich zabezpieczenie – uprawnienie polegające na możliwości żądania zapłaty określonej kwoty od osób, które uzyskały prawa do spadku, ale kosztem pominiętych bliskich spokrewnionych. Tę kwotę, która musi zostać zapłacona, oblicza się uwzględniając różne czynniki. Aby mieć pewność, w jaki sposób przebiega taki proces, warto zwrócić się do prawnika. Znaleźć go można, np. w Internecie, szukając pod hasłem ‚zachowek Kraków‚.

Prawo do zachowku

Już wiemy, komu przysługuje prawo do zachowku. A kto nie może z niego skorzystać? Wedle Kodeksu cywilnego nie skorzystają z niego dalsi krewni, osoby wydziedziczone lub uznane za niegodne dziedziczenia, a także ci, którzy zrzekli się dziedziczenia. Zachowku nie otrzymają ponadto małżonkowie będący w separacji lub na etapie drogi rozwodowej, gdzie małżonek, wobec którego został wniesiony pozew, ma być obarczony wyłączną winą za rozpad małżeństwa. Z zachowku nie mogą także skorzystać bliscy, którzy już wcześniej otrzymali darowizny, a ich wartość wynosiła co najmniej tyle, ile wartość przypadającego zachowku.

Interpretacja tych zapisów może być trudna i dla wielu osób nie do końca jasna. Na wszystkie pytania związane z zachowkiem jest w stanie odpowiedzieć prawnik. Jak go znaleźć? I tym razem szukając pod hasłem ‚zachowek Kraków‚.