Co możesz zrobić, jako świadek przestępstwa?

Co możesz zrobić, jako świadek przestępstwa?

Na ogół ludzie dążą do życia w zgodzie i harmonii. Nikt nie lubi brać udział w konfliktach, szczególnie kiedy sam nie ma z tym nic wspólnego. Jednak rzeczywistość pokazuje, że nie ma od tego ucieczki. Każdy z nas może stać się świadkiem przestępstwa, co się wiąże z konkretnymi obowiązkami.

Kim jest i jaką odpowiedzialność ma świadek przestępstwa?

Świadkiem jest każdy, kto ma jakiekolwiek dane, które mogą przydać się w trakcie sprawy karnej. Osobą, która decyduje, czy konkretne informacje są cenne pod kątem sprawy, jest organ, który prowadzi postępowanie. Chociaż współcześnie policja dysponuje nowoczesną technologią do zbierania danych, to zeznania świadka wciąż są najlepszym materiałem dowodowym.

Świadek przestępstwa ma trzy podstawowe obowiązki:

  1. Stawienie się na wezwanie – w czasie prowadzenia sprawy niezwykle ważne jest, żeby uzyskać zeznania świadka. Dlatego niedopuszczalne jest niestawienie się na wezwanie. Może to nie tylko utrudnić pracę organowi prowadzącemu postępowanie, ale w skrajnych przypadkach narazić inne osoby na niebezpieczeństwo (np. w przypadku nieujętego kryminalisty)
  2. Złożenie zeznań – kiedy już dotrzemy na miejsce, to musimy opowiedzieć, to co wiemy. Nie możemy przemilczeć żadnych rzeczy, ponieważ szczegół, który dla nas nie był istotny, może okazać się kluczowy z perspektywy sądu.
  3. Należy mówić prawdę – znaną definicją kłamstwa jest „celowe wprowadzanie kogoś w błąd”. Jeżeli intencjonalnie przemilczymy coś w naszej opowieści albo dodamy coś od siebie lub zmodyfikujemy, to w takim momencie składamy fałszywe zeznania. To poważne przestępstwo, za które grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Jakie są prawa świadka przestępstwa?

Świadek może składać zeznania tylko, jeśli jego stan na to pozwala. W przypadku ciężkiej choroby, urazu lub braku możliwości swobodnej wypowiedzi, zeznania świadka nie mogą stanowić materiału dowodowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat można skorzystać z wyszukiwarki Google i wpisać frazę adwokat łódź sprawy karne