Czy dzieci są przeszkodą w rozstaniu?

Czy dzieci są przeszkodą w rozstaniu?

Rozwód jest decyzją, która powinna być dokładnie przemyślana przez każdego z małżonków, zwłaszcza jeśli posiadają oni dzieci. Rozwodnicy powinni pamiętać przede wszystkim by nie doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu swojej pociechy i w jak największym stopniu wspierać ją podczas całego procesu związanego z rozstaniem rodziców i stanu rzeczy, który nastąpi w jego wyniku. Jak w trosce o dziecko wziąć rozwód Łódź miastem o wzrastającej liczbie rozstających się par.

 

Jak się rozstać mając na uwadze dobro dzieci?

 

Decyzja o rozwodzie lub separacji nie zostanie zaakceptowana w sytuacji, gdy w jej wyniku istnieje możliwość uszczerbku na zdrowiu wspólnych małoletnich dzieci. Następuje więc ustalenie, czy w razie orzeczenia separacji lub rozwodu dobro wspólnego, małoletniego dziecka odniesie większy uszczerbek na zdrowiu niż w sytuacji braku takiego orzeczenia. Taka sytuacja ma miejsce zazwyczaj, gdy dziecko jest chore i wymaga opieki obojga rodziców. Ponadto dotyczy to również wielu innych przypadków.

Sąd zawsze bardzo wnikliwie bada czy dobro dziecka nie ucierpi po orzeczeniu separacji lub rozwodu, a w szczególności bierze pod uwagę jego wiek, dotychczasowe relacje z rodzicami oraz stan zdrowia i stopień wrażliwości, a także zaangażowanie każdego z rodziców w proces wychowawczy.

 

Ponadto zadaniem sądu jest rozważenie czy separacja lub rozwód nie spowodują osłabienia więzi z dziećmi tego małżonka, z którym dzieci nie będą mieszkać oraz czy zaspokojone zostaną emocjonalne i materialne potrzeby dzieci w co najmniej takim zakresie jak dotychczas oraz czy utrzymanie obecnego stanu będzie dla dzieci bardziej korzystne niż orzeczenie separacji lub rozwodu. W celu ustalenia wpływu rozwodu lub separacji na dobro dzieci, sąd może oprzeć swoją decyzję o opinie biegłego z zakresu psychologii.

 

Rodzice chcąc w jak,najmniejszym stopniu zaszkodzić dobru dziecka powinny wprowadzić w życie kilka z poniższych sugestii:

  • rozstają się rodzice a nie dziecko,
  • nie należy udawać że nic się nie dzieje,
  • warto porozmawiać z dzieckiem o rozstaniu,
  • zaplanowanie jak najmniej zmian wokół rozstania,
  • ustalenie wspólnych zasad wychowawczych,
  • unikanie komentowania byłego partnera przy dziecku,
  • nie należy wciągać dziecka w konflikty z byłym partnerem,
  • akceptacja przestrzeni dziecka do negatywnych emocji,
  • nie utożsamianie wszystkich negatywnych zachowań dziecka ze skutkiem rozstania,
  • zadbanie by dziecku nie zabrakło uwagi, czasu i miłości.

 

 

Czy dzieci faktycznie utrudniają decyzję o rozwodzie?

 

Podjęcie decyzji o rozwodzie i separacji jest bardzo trudną sprawą dla wielu zatroskanych o własne dzieci rodziców. Myślą oni przede wszystkim, aby zapewnić dziecku dom, w którym niczego nie brakuje – nawet kosztem życia z małżonkiem, do którego uczucie wygasło. Należy pamiętać, iż to rodzice rozstają się między sobą a nie z dzieckiem, w bardzo wielu sytuacjach rozstanie przyniesie więcej korzyści z czasem dla dobra dziecka niż przebywanie w „sztucznym szczęściu rodzinnym”.