Rozszerzający się zakres zastosowań szkieletu stalowego

Rozszerzający się zakres zastosowań szkieletu stalowego

Stal jest materiałem dość szeroko wykorzystywanym w budownictwie. Wcześniej elementy stalowe były materiałem towarzyszącym, takim jak zbrojenie, pokrycie dachu lub wzmocnienie szczególnie narażonych elementów. Coraz częściej możemy jednak natknąć się na konstrukcje, w których to stal jest dominującym budulcem.

Konstrukcja stalowa hali produkcyjnej

Pierwszym segmentem budownictwa, który zauważył wiele zalet konstrukcji o szkielecie stalowym był przemysł. W pewnym momencie o opłacalności produkcji, a co za tym idzie konkurencyjności na rynku, zaczęły decydować koszty siły roboczej. Z tego powodu normalnym zabiegiem było przenoszenie w relatywnie krótkim czasie fabryk z jednego kraju do drugiego. Proces ten trwa do dziś. Aby jednak jak najszybciej przenieść produkcję i aby koszty tych „przenosin” były jak najmniejsze, potrzebowano hal produkcyjnych tanich i szybkich w budowie. Konstrukcja stalowa hali była idealnym rozwiązaniem.

Szybkość budowy hali głównym atutem

Konstrukcja stalowa hali powstaje bardzo szybko, a głównym czynnikiem, jaki ma na to wpływ, jest wcześniejsza prefabrykacja elementów konstrukcyjnych. Oznacza to, że elementy powstają w fabryce, a na miejscu budowy są jedynie składane w całość. Z tego powodu możemy halę zamówić u producenta odpowiednio wcześniej, a na miejsce budowy docierają one już gotowe w ustalonej kolejności.

Gdzie stalowe konstrukcje znajdują jeszcze zastosowanie?

Konstrukcje stalowe znajdują zastosowanie nie tylko w przemyśle. Coraz częściej budownictwo jednorodzinne korzysta z zalet prefabrykacji konstrukcji stalowych. W przypadku domów jednorodzinnych prefabrykacja może pójść jeszcze dalej niż w przypadku konstrukcji przemysłowych. Z powodu mniejszych wymiarów na miejsce budowy możemy przetransportować większe elementy — nawet gotowe ściany wraz ze stolarką okienną. W najlepszym układzie budowa domu (chodzi o jego nadziemną cześć) w stanie surowym może potrwać kilka dni. Ma to bardzo duży wpływ na ostateczne koszty budowy, co jest często głównym czynnikiem.