Nowoczesne pociągi – co jeździ po polskich torach?

Nowoczesne pociągi – co jeździ po polskich torach?

Coraz mniej klasycznych wagonów pasażerskich i lokomotyw można spotkać na polskich torach. Wszystko to spowodowane jest wzrostem liczby elektronicznych zespołów trakcyjnych, które są znacznie lepiej wyposażone – można w nich spotkać takie udogodnienia jak: toaleta dla niepełnosprawnych, klimatyzacja czy dostęp do Internetu.

Modernizacja polskich pociągów – nieustanne zmiany w kolei

Przez sześć lat liczba elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) zwiększyła się o 63 sztuki (około 5%). Urząd Transportu Kolejowego wyjaśnia jednak, iż nie należy wyciągać błędnych wniosków, według których przewoźnicy kupowali około 10 nowych zespołów rocznie. Od 2015 roku EZT zaczęło ubywać, gdyż wtedy rozpoczęto wycofywanie z użycia najbardziej wyeksploatowanych składów EN57. Przez dwa lata ich liczba zmniejszyła się o 1/3 – z 957 sztuk w 2015 roku do 643 w 2017 roku. Uwzględniając to wycofanie, można zauważyć, iż w latach 2016-2017 przybyło niemal 380 nowych lub odrestaurowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Stosunkowo najnowocześniejsze są spalinowe zespoły trakcyjne. W 2017 roku było ich 240 (o 9 mniej niż w 2016 roku). 99% jest wyposażonych w toalety z systemem zamkniętym, klimatyzację oraz w miejsca dla rowerów.

Toaleta dla niepełnosprawnych, klimatyzacja inne udogodnienia w nowoczesnych pociągach

W 2012 roku przewoźnicy pasażerscy dysponowali 557 lokomotywami. Na koniec 2017 roku liczba lokomotyw wynosiła już 429 sztuk. Z tego 109 to lokomotywy spalinowe, a 320 – elektryczne. Zmiany dotyczą również spadku liczby klasycznych wagonów, wśród których wyróżnia się zarówno wagony przedziałowe, jak i bezprzedziałowe. Przez sześć lat ich liczba zmniejszyła się o ponad 20 procent i w 2017 roku przewoźnicy mieli 2109 sztuk takich wagonów. Warto wspomnieć, że 41% z nich posiadało toalety z systemem zamkniętym, a 32% klimatyzację. Coraz częściej koleje uwzględniają również potrzeby osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Takim elementem, który sprawia, że podróż w nowoczesnych pociągach osób z dysfunkcjami jest bardziej komfortowa, jest toaleta dla niepełnosprawnych.

Niestety dość często pojawia się jeszcze problem z dostępem do Internetu – na koniec 2017 roku jedynie 15% klasycznych wagonów zapewniało dostęp do sieci. Zmiany na lepsze najbardziej są odczuwalne przez miłośników dwóch kółek. O ile w 2016 roku jedynie 7 procent wagonów posiadało miejsca na rowery, to już w 2017 roku wartość ta wzrosła do 13 procent.